Follow

SS30Vアルトのアクセルペダル追加工と部品製作が昨日終わって今日六角穴付止めネジが届いたので仮組み。ペダル側は六角穴付ボルト2本を外せばすぐにタイコを外せる構造にしたので今後スロットルケーブルのトラブルが起きてもすぐに対処可能なはず。 kenhou.info/media/irGgrJkQLji6 kenhou.info/media/k6oAFXaoavio kenhou.info/media/XZ7zyRRSnKtA kenhou.info/media/bXAClLW3uZTE

Sign in to participate in the conversation
kenhou.info

kenhou.info is one server in the network